top of page
BUJqe3zg_edited.jpg

Locations

Katalog & Location Scouting

FTE Locations er det eneste location-selskapet i markedet med en katalog der man får full visning av lokasjoner i 3D.  Basert på brief fra produsent/regissør presenteres forslag i vår egenutviklede programvare som er spesialtilpasset filmbransjen. Vi legger kontinuerlig ned betydelige ressurser for å bygge opp katalogen for egen regning, slik at vi raskt kan levere på forespørsler.

Normalt vil man motta en pakke med forslag innen 24 timer, og den vil inneholde ca. 8-15 bud per ønsket location.

bottom of page